LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 15/7 đến hết ngày 21/7/2019
 | Lượt xem: 1780

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/7/2019)
08h30 Phó Giám đốc Tùng làm việc với Phòng QLĐT Phòng QLĐT Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
14h30 Công tác xúc tiến tuyển sinh Phòng QLĐT, Đoàn TN, Ban Quản trị fanpage Học viện, Viện ĐTQT, TT Dịch vụ và HT Đào tạo Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 16/7/2019)
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tích Hội đồng
TS Nguyễn Thạc Hoát
P.505  
15h30 Phó Giám đốc Vinh làm việc với Phòng TCHC, các giảng viên thi thăng hạng CDNN giảng viên lên GVC năm 2019 Đ/c Hồng Quân, Tiến Thành, Các giảng viên tham gia thi thăng hạng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
Thứ Tư (ngày 17/7/2019)
08h00 Hội nghị công tác tuyển sinh 2019 và thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật GDĐH Phó GĐ Tùng, Thế Hùng, Nguyễn Đông, Phúc   ĐH Kinh tế Quốc dân  
08h15 Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghi quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban CHTW Đảng khóa XII Các đ/c Ủy viên BCH Đảng Bộ Học viện; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ; các đ/c ủy viên UBKT Đảng bộ Học viện Đảng ủy Cơ quan Bộ Hội trường 6B Hoàng Diệu Lịch Hội nghị Đảng bộ tạm hoãn, Đảng bộ cơ quan Học viện sẽ thông báo lại sau.
Thứ Năm (ngày 18/7/2019)
10h30 Toạ đàm phối hợp đào tạo cao học với ĐH An Giang Ban Giám đốc, Lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng TCHC, TS Vân, TS Hoát, PGS Hạnh, TS Đoàn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Làm việc với Khoa Chính sách công về chương trình đạo tạo sau đại học Ban Giám đốc, Khoa Chính sách công, Lãnh đạo Phòng QLĐT, Lãnh đạo các khoa/viện/bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Họp nhóm đề án phát triển kinh tế xã hội Hằng Phương, Nhung ĐTQT, Ths Lâm, Ths Hà (TTKT Dự báo), Hà Anh, Mai Sáu, Đàm Tú Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 19/7/2019)
08h30  Họp về công tác xúc tiến tuyển sinh ngày 21/7/2019 Danh sách theo Quyết định của Giám đốc (TẢI TẠI ĐÂY) Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.504  
08h30 Báo cáo tiến độ công tác viết báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế hoạch phát triển và ngành Kinh tế đối ngoại Phó GĐ Vinh, Thúy Vân, Huy Đoàn, Trung tâm KT&ĐBCL Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
09h30 Họp về công tác xúc tiến tuyển sinh ngày 21/7/2019 Phòng QLĐT, Đoàn TN, sinh viên tham gia xúc tiến TS Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.504  
10h00 Họp xử lý vi phạm của sinh viên Phó GĐ Vinh, Trung tâm KT&ĐBCL, đại diện Khoa KHPT, đại diện Phòng QLĐT, đại diện Phòng CTCTSV  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
10h30 Họp về việc đi thăm viếng Nghĩa trang Trường Sơn Hồng Quân, Trâm, Tiến Thành Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS,TS
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghi quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban CHTW Đảng khóa XII Các đ/c Ủy viên BCH Đảng Bộ Học viện; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ; các đ/c ủy viên UBKT Đảng bộ Học viện Đảng ủy Cơ quan Bộ Hội trường 6B Hoàng Diệu  
Thứ Bảy (ngày 20/7/2019)
Chủ Nhật (ngày 21/7/2019)
07h00  Tham gia gian hàng tư vấn xúc tiến tuyển sinh đại học năm 2019 Ban Giám đốc, phòng QLĐT, đại diện các Khoa/Bộ môn, Trung tâm DV & HTĐT (theo file phân công nhiệm vụ đính kèm) Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
ĐH Bách Khoa  
08h30 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS,TS
Đào Văn Hùng
P.505