LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 16/01 đến hết ngày 22/01/2017
 | Lượt xem: 1339

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/01/2017-22/01/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 16/01/2017)
Thứ Ba (ngày 17/01/2017)
9h00 Sinh hoạt chi Bộ 3: Mừng đảng, mừng xuân Toàn bộ Đảng viên chi Bộ 3 Bí thư chị Bộ 3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
8h30 Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên khóa 4 khoa Kế hoạch phát triển Cán bộ, giảng viên khoa Kế hoạch phát triển và sinh viên lớp KHPT 4A, KHPT 4B, cán bộ giảng viên quan tâm ThS. Lê Huy Đoàn
ThS Bùi Thị Hoàng Mai
P. 702 Cả ngày
Thứ Tư (ngày 18/01/2017)
9h00 Họp nhóm chuẩn bị đề tài cấp Bộ  Giám đốc, các đ/c: Hoát, Tú, Thanh Bình (Đầu tư), Hoài, Hoàng Tuấn, Hoàng Mai, Yến, My, Minh, Hiếu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (19/01/2017)
Thứ Sáu (ngày 20/01/2017)
Thứ Bảy (ngày 21/01/2017) 
11h00 Họp Hội đồng thẩm định đề cương giáo trình phân tích chính sách  Hội đồng và thành viên Ban biên soạn, khoa Chính sách công Chủ tịch HĐ
TS. Đặng Văn Huấn 
P.505  
Chủ Nhật (ngày 22/01/2017) 
Thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, danh sách cán bộ coi thi đăng trên web Học viện