LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 16/09 đến hết ngày 22/09/2019
 | Lượt xem: 1442

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/9/2019 đến 22/9/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 16//2019)
14h00 Góp ý cổng thông tin sau đại học Phó GĐ Nguyên; Lãnh đạo các đ/v: P.TCHC, P.QLĐT, P.KHHT; các đ/c: Huy Đoàn, Thế Đông, Đàm Tú, Phúc, Đức Anh. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Họp quy chế thu chi nội bộ Lãnh đạo các đ/v: P.TCHC, P.KHTC, P.QLĐT, P.KHHT, P.CTCCTSV, TTKTDBCL, TTDV&HTĐT, Viện ĐTQT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 17/9/2019)
15h00 Họp Ban chủ nhiệm đề tài KC.09 TS. Hoàng Ngọc Phong, TS. Công Mỹ, Phòng QLKHHT, đại diện Viện chiến lược Phát triển Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 18/9/2019)
08h00 Hội đồng khoa học - Sở KH&CN Hà Nội Giám đốc Đào Văn Hùng
dự họp Hội đồng
Sở KH&CN Hà Nội Sở KH&CN
Hà Nội
 
14h00 Tọa đàm bên lề diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam lần thứ 2 - 2019 Giám đốc Đào Văn Hùng
tham dự tọa đàm
Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
6B Hoàng Diệu  
Thứ Năm (ngày 19/9/2019)
08h00 - 17h30 Diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam lần thứ hai (VRDF 2019) Giám đốc Đào Văn Hùng tham dự diễn đàn Thủ Tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Bộ trưởng Bộ KHĐT
Nguyễn Chí Dũng
TT Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình  
Thứ Sáu (ngày 20/9/2019)
08h30 Rà soát báo cáo tự đánh giá 2 chương trình đào tạo Trung tâm KT&ĐBCL, Khoa KTQT, Khoa KTPT, Lãnh đạo các đ/v: P.TCHC, P.QLĐT, P.CTCTSV, P.KHHT, P.KHTC Giám đốc TTKT&ĐBCL P.505  
10h30 Họp Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
Nguyễn Thế Hùng
P.505  
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
TS. Nguyễn Thạc Hoát
P.505  
15h30 Làm việc với World Bank Hoài, Đồng, Hiếu, Hà Anh   Trụ sở World Bank  
Thứ Bảy (ngày 21/9/2019)
Chủ Nhật (ngày 22/9/2019)