LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 đến hết ngày 22/4/2018
 | Lượt xem: 1778

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018
Trực BGĐ: Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 16/4/2018)
14h00 Tọa đàm chia sẻ trí thức về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 Các giảng viên không có giờ giảng  Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
16h00-18h30 Giám đốc họp Nhóm nghiên cứu về Chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam và soạn thảo các Đề án liên quan    Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu 
 
16h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh năm 2018 Phòng QLĐT, nhóm Quản trị facebook, các đ/c: Hòa, Tiến Thành TS. Nguyễn Thế Hùng P.505  
Thứ Ba (ngày 17/4/2018)
8h00 Họp Trưởng nhóm đánh giá ngoài PGĐ Nguyên, các đ/c: Quân, Thế Hùng, Tiến Hùng, Hoài, Trâm, TT TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
8h30-10h00 Họp xét thu nhập tăng thêm tháng 3/2018 Thành viên Hội đồng  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
8h30 Họp nhóm triển khai đề tài "Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025" TS Hoát, TS Luận, PGS Hạnh, TS Nhài, TS Vân, Nguyễn Đông, Thanh Hương, Đỗ Anh
Chủ nhiệm đề tài
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Văn phòng khoa TCTT  
10h00-11h30 Họp Hội đồng xét học bổng KKHT, miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội  Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 18/4/2018)
Thứ Năm (ngày 19/4/2018)
14h00 Họp Chi bộ 1 và triển khai công tác phát triển Đảng Các đ/c Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 20/4/2018)
Thứ Bảy (ngày 21/4/2018)
Chủ Nhật (ngày 22/4/2018) 
Giám đốc Đào Văn Hùng đi công tác nước ngoài từ ngày 17/4 đến hết ngày 29/4/2018