LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 16/7 đến hết ngày 22/7/2018
 | Lượt xem: 1807

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 16/7/2018)
8h00-17h30 Khóa đào tạo tập huấn Đấu thầu nâng cao (World Bank) Giám đốc, Các BQLDA, cán bộ, khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng;
Khoa Đấu thầu
Hội trường 702  
Thứ Ba (ngày 17/7/2018)
8h00-17h30 Khóa đào tạo tập huấn Đấu thầu nâng cao (World Bank) Giám đốc, Các BQLDA, cán bộ, khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng;
Khoa Đấu thầu
Hội trường 702  
Thứ Tư (ngày 18/7/2018)
8h00-17h30 Khóa đào tạo tập huấn Đấu thầu nâng cao (World Bank) Giám đốc, Các BQLDA, cán bộ, khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng;
Khoa Đấu thầu
Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 19/7/2018)
8h30 Họp Giao ban mở rộng tháng 7/2018 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Hội đồng thẩm định Đề án " Thực hiện chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công giữa Học viện Chính sách và Phát triển và trường Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp" Thành viên Hội đồng, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 20/7/2018)
7h30 - 12h00 Lễ Bế giảng Cao học khóa 1 và Đại học chính quy khóa 5 Khách mời, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, cán bộ giảng viên, học viên cao học và sinh viên K5  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
15h00 Họp các tiểu Ban kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 Các đ/c trong Ban Thư ký, Ban cơ sở vật chất Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Bảy (ngày 21/7/2018)
8h30 - 17h00 Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2018  Hội đồng tuyển sinh và Tiểu ban Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Chủ Nhật (ngày 22/7/2018) 
7h00 - 17h00 Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2018  Hội đồng tuyển sinh và Tiểu ban Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505