LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 17/10 đến hết ngày 23/10/2016
 | Lượt xem: 1777

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/10/2016)
Thứ Ba (ngày 18/10/2016)
10h00 Chương trình đào tạo khoa Đào tạo quốc tế Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, khoa ĐTQT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp với khoa Quản lý đấu thầu  Giám đốc, PGĐ Lập, đ/c Hồng Quân, khoa QLĐT, Lãnh đạo các phòng: QLĐT và TCHC Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 19/10/2016)
9h00 Làm việc với World Bank Giám đốc, các đ/c: Tăng, Tú   Văn phòng WB  
14h00 Triển khai công tác đào tạo trong thời gian tới Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h30 Họp Hội đồng thi tuyển
 viên chức
Đại diện Vụ TCCB,
Các thành viên Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 20/10/2016)
14h00 Họp sửa đổi, thông qua các Quy chế: Thu nhập tăng thêm, Thu chi nội bộ, Quản lý NCKH, Mô hình hoạt động của khoa Đào tạo quốc tế Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện (trừ giảng viên có giờ giảng) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 21/10/2016)
8h30 Họp Hội đồng
Khoa học và Đào tạo 
Các thành viên Hội đồng Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 22/10/2016) 
Chủ nhật (ngày 23/10/2016)