LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến hết ngày 23/4/2017
 | Lượt xem: 1204

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/4/2017 đến 23/4/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/4/2017)
Thứ Ba (ngày 18/4/2017)
Thứ Tư (ngày 19/4/2017)
Thứ Năm (ngày 20/4/2017)
8h15 Tọa đàm khoa học chủ đề: "Inequality and Economic Growth: How to use Capital Tax?"

Khách mời, Ban Giám đốc, Phòng KHHT, cán bộ, giảng viên theo danh sách nhưng không có giờ giảng (xem danh sách TẠI ĐÂY)

 

GS. Lê Văn Cường,
 GS. Michel Simioni
Hội trường 702  
10h00 Thảo luận về Đề án phát triển Học viện theo chuẩn quốc tế Ban Giám đốc, GS. Cường - ĐH Paris 1, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 21/4/2017)
8h00 Họp giao ban tháng và công khai bản kê khai tài sản thu nhập của các Thứ trưởng Giám đốc Đào Văn Hùng,
 và PGĐ Trần Trọng Nguyên
Bộ trưởng
Nguyễn Chỉ Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Bảy (ngày 22/4/2017) 
Chủ Nhật (ngày 23/4/2017)