LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến hết ngày 23/7/2017
 | Lượt xem: 1376

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/7/2017 đến 23/7/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/7/2017)
Thứ Ba (ngày 18/7/2017)
Thứ Tư (ngày 19/7/2017)
Thứ Năm (ngày 20/7/2017)
14h00 Họp về quy định quy đổi điểm PGĐ Nguyên; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, NN, ĐTQT; các đ/c: Trâm, Hằng PGĐ Trần Trọng Nguyên P.505  
Thứ Sáu (ngày 21/7/2017)
Thứ Bảy (ngày 22/7/2017) 
Chủ Nhật (ngày 23/7/2017)