LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 17/9 đến hết ngày 23/9/2018
 | Lượt xem: 1860

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/9/2018)
10h00 Họp Đảng ủy về công tác chuẩn bị đón Đoàn Giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan TW Các đ/c Đảng ủy viên, Ban Giám đốc, Bí thư các Chi bộ  Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 18/9/2018)
Thứ Tư (ngày 19/9/2018)
16h00 Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khoa Kinh tế quốc tế Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, KT&ĐBCL; Cán bộ, giảng viên quan tâm; Cán bộ, giảng viên sinh viên khoa Kinh tế quốc tế Trưởng khoa Kinh tế quốc tế
TS. Bùi Thúy Vân
Giảng đường 405  
16h00 Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khoa Đầu thầu Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, KT&ĐBCL; Cán bộ, giảng viên quan tâm; Cán bộ, giảng viên sinh viên khoa Đấu thầu Trưởng khoa Đấu thầu
TS. Nguyễn Thế Vinh
Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 20/9/2018)
10h00 Họp Hội đồng sáng kiến Học viện  Ban Giám đốc, các đ/c có tên trong Quyết định (Quân, Lương, Minh Vân, Thúy Vân, Vinh, Tiến Hùng, Thế Hùng, Hoát, Luận, Hoài, Hòa, Thúy Vân,  Hoàng Tuấn, Phúc Hạnh, Trâm, Đoàn) Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khoa Kế hoạch phát triển Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, KT&ĐBCL; Cán bộ, giảng viên quan tâm; Cán bộ, giảng viên sinh viên khoa Kế hoạch phát triển Phó Trưởng khoa
Ths. Lê Huy Đoàn
Hội trường 702  
16h00 Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khoa Quản trị kinh doanh Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, KT&ĐBCL; Cán bộ, giảng viên quan tâm; Cán bộ, giảng viên sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận
Giảng đường 203  
16h30 Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khoa Tài chính - Đầu tư Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, KT&ĐBCL; Cán bộ, giảng viên quan tâm; Cán bộ, giảng viên sinh viên khoa Tài chính - Đầu tư Trưởng khoa TC-ĐT
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 21/9/2018)
8h30 Họp thẩm định chương trình đào tạo Đề án mở mã ngành Luật Kinh tế Ban Giám đốc, Thành viên Hội đồng thẩm định, Tổ soạn thảo Đề án, cán bộ, giảng viên quan tâm. PGS, TS. Nguyễn Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định P.505  
16h00 Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khoa Chính sách công Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, KT&ĐBCL; Cán bộ, giảng viên quan tâm; Cán bộ, giảng viên sinh viên khoa Chính sách công Phó Trưởng khoa
PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh
Hội trường 702  
Thứ Bảy (ngày 22/9/2018)
Chủ Nhật (ngày 23/9/2018)