LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 đến hết ngày 24/02/2019
 | Lượt xem: 1487

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/02/2019)
Thứ Ba (ngày 19/02/2019)
8h00 Dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban Giám đốc  Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
 6B Hoàng Diệu (Điểm cầu phát)
 
Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên không có giờ giảng Hội trường tầng 8,
D25 (Điểm cầu thu)
 
9h00 Họp Kiểm định chương trình đào tạo chuyên ngành KHPT và KTĐN (Các khoa báo cáo tiến độ viết báo có tự đánh giá, Thống nhất mẫu Đề cương chuẩn đầu ra các học phần) PGĐ Nguyên, các thành viên Hội đồng có tên trong 02 QĐ 738 và 739 ngày 15/10/2018 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 20/02/2019)
8h00 Họp Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng Các thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
8h30 Họp về chương trình đào tạo chuyên ngành Đấu thầu và Quản lý dự án  Ban Giám đốc, các đ/c: Đoàn, Bình (TCĐT), Phúc Hạnh, Nguyễn Đông, khoa Đấu thầu  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
9h00 Hội thảo Xây dựng chương trình đào tạo: phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh Khách mời, Bộ môn Toán, cán bộ giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h30 Họp về thực tập tốt nghiệp lớp QHPT6 Ban Giám đốc, các đ/c: Đoàn, Hòa, Trụ, Ninh, Bích Phương, khoa Đấu thầu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
16h00 Lễ trao giải Olympic Toán học sinh viên APD lần thứ ba năm học 2018-2019 Khách mời, Bộ môn Toán, và các sinh viên tham gia cuộc thi.  Bộ môn Toán P.505  
Thứ Năm (ngày 21/02/2019)
10h00 Công tác xúc tiến tuyển sinh 2019 Phó Giám đốc Nguyên, Phòng QLĐT, Viện ĐTQT, BCH Chi đoàn cán bộ, BCH Chi đoàn sinh viên  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h30 Làm việc với đại diện tập đoàn của Edusoft Giám đốc, Bộ môn Ngoại ngữ, Mr. Michael Lahav, Internation Sales Director Tập đoàn Edusoft, đại diện của IIG Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 22/02/2019)
8h30 Họp nhóm nghiên cứu xây dựng Chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm phần Ngân hàng - Tài chính Ban Giám đốc; Hoàng Tuấn và nhóm nghiên cứu nợ công;
Thạc Hoát và nhóm nghiên cứu Ngân hàng;
Thế Đông và nhóm nghiên cứu Tài chính;
Xuân Hoài và nhóm nghiên cứu về Dự báo
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 23/02/2019)
8h00 Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn Thạc sỹ lớp CSC 3.1 Thành viên Hội đồng theo QĐ số 88/QĐ-HVCSPT ngày 13/01/2019, tải TẠI ĐÂY Chủ tịch HĐ Hội đồng 1 - P.505;
Hội đồng 2 - P.702;
Hội đồng 3 - P.305