LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12 đến hết ngày 24/12/2017
 | Lượt xem: 2889

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/12/2017 đến 24/12/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/12/2017)
14h00 Triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2017-2018 Phòng QLĐT; đại diện: Phòng CTSV, Trung tâm TTr-KT, Bộ môn GDTC; và tất cả CVHT và trợ lý khoa các khóa 5, 6, 7, 8 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 19/12/2017)
10h00 Họp tổng kết Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư CB2
TS. Nguyễn Thế Hùng
P.505 Các Đảng viên nộp Bản kiểm điểm cá nhân và phiếu sinh hoạt Đảng 2 chiều.
Thứ Tư (ngày 20/12/2017)
Thứ Năm (ngày 21/12/2017)
Thứ Sáu (ngày 22/12/2017)
8h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ  Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 23/12/2017)
Chủ nhật (ngày 24/12/2017