LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6 đến hết ngày 24/6/2018
 | Lượt xem: 1514

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/6/2018)
14h00 Họp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và công tác phát triển Đảng tại Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên chi bộ 1  Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 19/6/2018)
9h00  Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 5/2018 Thành viên Hội đồng

Phó Giám đốc

Trần Trọng Nguyên

P.505  
Thứ Tư (ngày 20/6/2018)
Thứ Năm (ngày 21/6/2018)
15h00 Hội đồng thẩm định Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch phát triển Thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 22/6/2018)
8h30 Họp Giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Các đơn vị gửi Báo cáo công tác và kế hoạch công tác về phòng TCHC trước 11h00 Thứ Năm, ngày 21/6/2018. Bản mềm gửi về địa chỉ mail: hongquanle271@gmail.com và levutruong81@gmail.com
Thứ Bảy (ngày 23/6/2018)
Chủ Nhật (ngày 24/6/2018) 
Lịch coi thi hết học phần bắt đầu từ ngày 21/5 đến hết ngày 23/6/2018. Đề nghị các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi thực hiện nghiêm túc.