LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9 đến hết ngày 24/9/2017
 | Lượt xem: 1658

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/9/2017)
15h00 Họp nhóm biên soạn Giáo trình Quản lý TCC Các thành viên nhóm biên soạn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 19/9/2017)
10h00 Chuẩn bị triển khai đề tài cấp nhà nước 2018 về kinh tế biển Giám đốc, Phó Giám đốc, các đ/c: TS. Phong, TS. Mỹ, Thế Vinh, Hoài, Phương, Yến, Hoàng Tuấn, Thế Đông, Sáu, Đăng Minh, Minh Hạnh, GS. Hải, GS. Vân, TS. Những, Ths. Bắc, Ths Hà (Viện Địa lý) và các thành viên thuộc đề tài. Giám đốc
Đào Văn Hùng và
TS. Hoàng Ngọc Phong
P.505  
13h30 Hội ý BCH Công đoàn Học viện Các đ/c trong BCH Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
14h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về việc tổ chức chương trình "Tài năng - duyên dáng MPI 2017"  BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc, đ/c: Thế Đông, Phấn, 1 số cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
15h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về việc phát động chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11 và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc, đ/c: Thế Đông, Phấn, 1 số cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Tư (ngày 20/9/2017)
8h30 Tổng kết công tác nhập học; Xét miễn giảm học phí đối với sinh viên CLC; Xét cấp học bổng đối với sv nghèo vượt khó; Giải pháp điểm danh sinh viên CLC Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, KHTC, khoa ĐTQT; P.CT&CTSV; đ/c: Thoan; Trợ lý các khoa Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Phòng KHTC và đ/c Thoan gửi báo cáo tổng hợp tình hình thu tài chính nhập học K8; phòng QLĐT gửi tổng hợp hồ sơ sinh viên về phòng CT và CTSV trước 15h00, ngày 19/9/2017
15h30 Họp Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2016  Các thành viên Hội đồng (Giám đốc, các đ/c: Minh Vân, Thúy Vân, Vinh, Thế Hùng, Quân) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 21/9/2017)
16h00 -
18h30
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 khoa Tài chính - Tiền tệ  Đại diện Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, TCHC, KHTC, TTKT, KHHT; Toàn thể cán bộ giảng viên khoa TCTT; Cán bộ giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7, đại diện Ban cán sự khóa 8 TS. Nguyễn Thạc Hoát  Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 22/9/2017)
Thứ Bảy (ngày 23/9/2017)
Chủ Nhật (ngày 24/9/2017)