LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 19/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018
 | Lượt xem: 1556

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/02/2018 đến 25/02/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/02/2018): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Ba (ngày 20/02/2018): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Tư (ngày 21/02/2018)
10h00 Họp về kiểm định ngoài Trưởng các nhóm, Trung tâm TTKT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 22/02/2018)
10h00 Kiểm tra minh chứng  Phòng KH và HT, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Kiểm tra minh chứng  P.CT và CTSV, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 23/02/2018)
9h00 Kiểm tra minh chứng  P.KHTC, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Kiểm tra minh chứng  P.TCHC, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h00 Họp về đánh giá ngoài Ban Giám đốc, Trưởng các nhóm, Trung tâm TTKT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 24/02/2018) 
8h30 Kiểm tra minh chứng  P.QLĐT, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Chủ Nhật (ngày 25/02/2018)