LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 19/3 đến hết ngày 25/3/2018
 | Lượt xem: 2097

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/3/2018)
15h00 Họp về đánh giá ngoài PGĐ Nguyên, Trưởng các nhóm, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 20/3/2018)
15h00 Họp nhóm triển khai Đề tài "Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả QLNN các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025"  Các đ/c: TS. Hoát, TS. Luận, PGS.Hạnh, TS.Nhài, TS.Vân, Nguyễn Đông, Thanh Hương, Đỗ Anh TS. Nguyễn Thạc Hoát P.505  
16h00 Họp BCH Chi đoàn cán bộ (Kế hoạch triển khai hoạt động chi đoàn năm 2018) Thế Đông, Tiến Thành, Ngân, Trà, Nhâm   Thư viện   
Thứ Tư (ngày 21/3/2018)
8h00 - 17h00 Khóa đào tạo tập huấn "Khung quy định về đấu thầu của WB và Chiến lược mua sắm cho dự án phát triển (PPSD)" Giám đốc, Các Ban QLDA, cán bộ giảng viên khoa Đấu thầu, khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
8h30 Họp Giao ban Bộ và công bố Quyết định của TTgCP bổ nhiệm 02 Thứ trưởng mới  Ban Giám đốc Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Năm (ngày 22/3/2018)
8h00 - 17h00 Khóa đào tạo tập huấn "Khung quy định về đấu thầu của WB và Chiến lược mua sắm cho dự án phát triển (PPSD)" Giám đốc, Các Ban QLDA, cán bộ giảng viên khoa Đấu thầu, khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
8h30 Làm việc với Trưởng nhóm về kiểm tra minh chứng Trưởng nhóm tiêu chí các đơn vị: CTSV, KHTC, KHHT; Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.804  
10h00 Làm việc với Viện nghiên cứu cao cấp về toán chuẩn bị tổ chức Hội thảo về thống kê  Viện NCCC về Toán, PGĐ Nguyên, Hoài Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.503  
11h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh  P.QLĐT, khoa ĐTQT, Đoàn TN, nhóm Quản trị Facebook Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Làm việc với Trưởng nhóm về kiểm tra minh chứng Trưởng nhóm tiêu chí phòng TCHC, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 23/3/2018)
8h00 - 17h00 Khóa đào tạo tập huấn "Khung quy định về đấu thầu của WB và Chiến lược mua sắm cho dự án phát triển (PPSD)" Giám đốc, Các Ban QLDA, cán bộ giảng viên khoa Đấu thầu, khách mời Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
8h30 Làm việc với Trưởng nhóm về kiểm tra minh chứng Trưởng nhóm tiêu chí phòng QLĐT, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
8h30 Họp nhóm triển khai Đề tài "Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả QLNN các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025"  Các đ/c: TS. Hoát, TS. Luận, PGS.Hạnh, TS.Nhài, TS.Vân, Nguyễn Đông, Thanh Hương, Đỗ Anh TS. Nguyễn Thạc Hoát Văn phòng khoa TCTT  
11h00 Họp về kiểm định ngoài Ban Giám đốc, Trưởng các nhóm, Trung tâm TTKT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Hội đồng xét duyệt đề cương dự án bảo vệ môi trường 2018 Thành viên Hội đồng: PGS,TS Lê Thu Hoa, TS. Hoàng Ngọc Phong, TS Đinh Trọng Thắng, ThS Hoàng Thanh Tâm, Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh. Các thành viên dự án: Hoài, Hòa, Trụ, Phúc Hạnh, Hoàng Mai, Liên, Dung, Phan Huyền, Minh Hạnh Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Lê Thu Hoa
P.505  
Thứ Bảy (ngày 24/3/2018)
8h30 (cả ngày) Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện đi làm (chuẩn bị kiểm định ngoài)       Trường hợp không đi làm phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
13h30 Cuộc thi "Trí tuệ APD 2018" Khách mời: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị; Cán bộ giảng viên quan tâm; và các sinh viên tham gia cuộc thi Đoàn thanh niên Hội trường 702  
Chủ Nhật (ngày 25/3/2018) 
8h00 -12h00 Tập huấn kiến thức pháp luật và huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên Sở Cảnh sát PCCC - CA TP Hà Nội  Hội trường 702 (học lý thuyết) và Sân trước tòa nhà (huấn luyện nghiệp vụ) Danh sách trực tiếp tham gia huấn luyện nghiệp vụ TẠI ĐÂY
8h30 (cả ngày) Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện đi làm (chuẩn bị kiểm định ngoài)       Trường hợp không đi làm phải báo cáo trực tiếp Giám đốc