LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 2/12 đến hết ngày 8/12/2019
 | Lượt xem: 950

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 2/12/2019 đến 8/12/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 2/12/2019)
09h30 Họp về công tác thanh lý tài sản và sửa đổi quy chế TCNB Theo quyết định Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 3/12/2019)
17h00 Hội đồng thẩm định đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hội đồng theo quyết định, thành viên nhóm đề án Chủ tịch Hội đồng PGS,TS. Nguyễn Thành Hiếu  P.505  
Thứ Tư (ngày 4/12/2019)
08h00 Tổng kết công tác Hội cựu chiến binh Bộ năm 2019 và mitstinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam Các đ/c CCB Học viện   Hội trường lớn, 6B Hoàng Diệu  
08h00 - 17h30 Hội thảo tập huấn nâng cao "Quản lý hợp đồng cho các dự án do ngân hàng WB và ADB tài trợ" Ban GĐ Học viện, WB, ADB, Các BQLDA, Trung tâm BD,TV và PBCS, Phòng QLKHHT và Bộ môn Đấu thầu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.702  
08h30 Họp về phần mềm QLĐT Phó GĐ Nguyên; Lãnh đạo: phòng QLĐT, Trung tâm CNTT, TV & TT; Đức Anh, Phúc Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
13h30 Vòng chung khảo cuộc thi Olympic tiếng Anh Khách mời, bộ môn Ngoại ngữ, ban chủ nhiệm CLB tiếng Anh AEC, đại diện công ty EIV, đại diện công ty IIG, các đội chơi và cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm. Bộ môn Ngoại ngữ, Câu lạc bộ tiếng Anh AEC.   P.405  
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS,TS Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 5/12/2019)
08h00 - 17h30 Hội thảo tập huấn nâng cao "Quản lý hợp đồng cho các dự án do ngân hàng WB và ADB tài trợ" Ban GĐ Học viện, WB, ADB, Các BQLDA, Trung tâm BD,TV và PBCS, Phòng QLKHHT và Bộ môn Đấu thầu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.702  
09h00 Họp hội đồng thanh lý tài sản năm 2019 Theo quyết định Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 6/12/2019)
08h30 Họp giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị; ; Thành viên các nhóm: Tự chủ đại học, chiến lược phát triển Học viện và vị trí việc làm; Trợ lý các khoa, viện, bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
Trụ sở Nam An Khánh  
Thứ Bảy (ngày 7/12/2019)
Chủ Nhật (ngày 8/12/2019)