LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 20/5 đến hết ngày 26/5/2019
 | Lượt xem: 1384

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/5/2019)
Thứ Ba (ngày 21/5/2019)
Thứ Tư (ngày 22/5/2019)
Thứ Năm (ngày 23/5/2019)
10h30 Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Các thành viên HĐ. Tải Danh sách HĐTS và các tiểu ban TẠI ĐÂY Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
11h00 Họp các tiểu ban giúp việc hội đồng tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Các thành viên tiểu ban giúp việc.  Phó Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 24/5/2019)
16h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về việc xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị
Phạm Thị Diệu Linh
BCH Công đoàn, Tổ nữ công, Tổ trưởng các tổ Công đoàn Chủ tịch Công đoàn
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Bảy (ngày 25/5/2019)
Hội đồng thi hết học phần học kỳ I của sinh viên chuyển lên P.606 (Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng).
7h30 Thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Thành viên HĐ và các Ban giúp việc HĐTS, thí sinh dự thi Chủ tịch HĐ và
Trưởng ban coi thi
P.505, 405, 402, 403  
13h30 Thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Thành viên HĐ và các Ban giúp việc HĐTS, thí sinh dự thi Chủ tịch HĐ và
Trưởng ban coi thi
P.505, 405, 402, 403  
Chủ Nhật (ngày 26/5/2019)
7h00 Thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Thành viên HĐ và các Ban giúp việc HĐTS, thí sinh dự thi Chủ tịch HĐ và
Trưởng ban coi thi
P.505, 405, 402, 403  
Lịch thi hết học phần học kỳ II bắt đầu từ 13/5 đến hết ngày 15/6/2019. Đề nghị cán bộ coi thi có trong danh sách thực hiện nghiêm túc.