LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 20/8 đến hết ngày 26/8/2018
 | Lượt xem: 2543

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày20/8/2018)
8h30 Họp Giao ban mở rộng tháng 8/2018 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, Khoa, Bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 21/8/2018)
Thứ Tư (ngày 22/8/2018)
14h00 Họp về công tác cố vấn học tập PGĐ Nguyên, Phòng QLĐT, Cố vấn học tập các khóa 6, 7, 8, 9  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h00 Công tác giảng dạy năm học 2018-2019 PGĐ Nguyên, Lãnh đạo Bộ môn, cán bộ, giảng viên khoa Cơ bản Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 23/8/2018)
10h00  Họp chốt nội dung đề cương chi tiết cho đề tài 4.0 Giám đốc, các đ/c: Hoàng Tuấn,Thế Đông, Sáu, Trụ, Hoài, Phương, Yến, Nguyễn Linh. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp Chi bộ 1 định kỳ và Phát triển đảng trong sinh viên Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505 Đề nghị các Đ/c Đảng viên dự bị và Đảng viên hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kết nạp đảng theo quy định
Thứ Sáu (ngày 24/8/2018)
9h00  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 - Khóa XII  Ban Giám đốc, Toàn thể Đảng viên, cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Báo cáo viên
Đ/c Trần Hồng Hà
Phó Bí thư TT Đảng ủy khối các Cơ quan TW
Hội trường 702  
10h00 Làm việc với Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF); Giám đốc Viện Lãnh đạo và Đổi mới Michael Dukakis (MDI) Giám đốc, PGĐ Giang Thanh Tùng, đ/c Hoài Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 25/8/2018)
Chủ Nhật (ngày 26/8/2018)