LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 21/01 đến hết ngày 27/01/2019
 | Lượt xem: 1731

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/01/2019 đến 27/01/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/01/2019)
Thứ Ba (ngày 22/01/2019)
9h00  Họp về công tác tuyển sinh năm 2019 Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: Viện ĐTQT, các khoa chuyên ngành, P.CTSV, P.QLĐT, Bộ môn Toán, Đoàn thanh niên. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 23/01/2019)
Thứ Năm (ngày 24/01/2019)
8h30 Họp về xây dựng chương trình và công tác tuyển sinh chuyên ngành Big Data trong kinh tế và kinh doanh  Ban Giám đốc, Lãnh đạo Bộ môn Toán và phòng QLĐT, khách mời chuyên gia Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h30 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh Phó Giám đốc Nguyên, các đ/c: Nguyễn Đông, Hoàng Tuấn, Hòa, Tiến Thành, Thế Đông Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 702  
11h00 Công tác xúc tiến tuyển sinh  Phòng QLĐT, Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ, Ban Chấp hành Chi đoàn sinh viên, cộng tác viên Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 702  
13h30 Họp Công đoàn Các đ/c BCH Công đoàn, đ/c Trâm Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp về chương trình đào tạo đại học  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa/viện/bộ môn, phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 25/01/2019)
8h00 Dụ Hội thảo khởi động dự án thư viện số dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam  Phó Giám đốc Nguyên, đ/c Nguyễn Đông    Đại học Kinh tế quốc dân   
8h30 Tập huấn kỹ năng cho sinh viên sắp tốt nghiệp: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc. (Diễn giả: Ths. Phan Minh, Giám đốc Hiệp hội quảng cáo DN Hà Nội) Sv chuyên ngành KHPT khóa 6 và các sv quan tâm TS. Lê Huy Đoàn Giảng đường 402  
9h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Các đ/c Ban Chấp hành công đoàn Chủ tịch Công đoàn
Lê Hồng Quân
P.505  
10h00 Gặp mặt các cán bộ hưu trí của Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ hưu trí Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30 Làm việc với phòng Quản lý đào tạo Ban Giám đốc, Phòng Quản lý đào tạo Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h30 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Thành viên Hội đồng  Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h30 Thẩm định chương trình quản trị Marketing Thành viên Hội đồng thẩm định, khoa QTDN Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 26/01/2019)
Chủ Nhật (ngày 27/01/2019)