LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 21/10 đến hết ngày 27/10/2019
 | Lượt xem: 1384

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/10/2019 đến 27/10/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/10/2019)
10h00 Phòng TC-HC làm việc với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế Trưởng phòng TC-HC; Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế ThS. Lê Hồng Quân P.505  
13h30 Kết nạp Đảng viên mới
Họp chi bộ thường kỳ tháng 10 - Khối CT&CTSV
Khách mời; Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1; Quần chúng Nguyễn Ngọc Bích cựu SV Khoa Đấu thầu Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
16h00 Triển khai khảo sát Đề tài cấp nhà nước KX.01 Đ/c Thế Đông và thành viên nhóm khảo sát Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 22/10/2019)
11h30 Họp Ban cán sự, BCH các lớp SV về triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 Phòng CT&CTSV; Lớp trưởng và Bí thư các lớp SV TS. Nguyễn Tiến Hùng P.306 Cố vấn HT và trợ lý khoa/ viện thông báo cho SV
14h00 Họp nhóm biên tập đề án tự chủ Theo quyết định Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
15h00 Làm việc với Tổ chức hợp tác LB Đức (GIZ) về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chính sách công Phòng QLKHHT, lãnh đạo khoa Chính sách công, , giảng viên khoa chính sách công và các thành viên GIZ. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Giám đốc làm việc với nhóm biên tập đề án tự chủ Theo quyết định Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h45 Trung tâm HTĐT báo cáo Ban Giám đốc tình hình triển khai công việc Ban Giám đốc, đ/c Mã Lương Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
17h30 Họp Đảng ủy Ban Giám đốc Ban Giám đốc và các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505 Lịch họp tạm hoãn
Thứ Tư (ngày 23/10/2019)
14h00 Viết giáo trình PTCS và Bài giảng CSC cao học Khoa Chính sách công Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h15 Họp nhóm biên soạn chương trình thạc sỹ QTKD Theo quyết định Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h30 Làm việc với WB Hoài, Đồng, Hiếu, Hà Anh   Trụ sở WB  
16h30 Họp nhóm biên tập đề án chiến lược Theo quyết định Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
17h30 Họp lấy ý kiến về phiếu đánh giá công chức của Ban Giám đốc Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 24/10/2019)
Thứ Sáu (ngày 25/10/2019)
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS Đào Văn Hùng
P.505  
08h30 Tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác cán bộ, tự chủ tài chính, quản lý đào tạo, liên kết đào tạo và dịch vụ hỗ trợ đào tạo Lãnh đạo các đ/v: Phòng TC-HC, QLĐT, KHTC, Viện ĐTQT, TT Hỗ trợ đào tạo; các đ/c: Mai Hoa, Phương Thanh, Trụ Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp số 1 (tầng 2), Nhà I - ĐH Thương Mại  
14h30 Họp công tác tự đánh giá CTĐT QTDN Trung tâm KT&ĐBCL, Khoa QTDN Giám đốc TTKT&ĐBCL Trung tâm KT&ĐBCL  
Thứ Bảy (ngày 26/10/2019)
09h00 Tọa đàm khoa học: Regulatory Impact Assessment: Why and How to see it up Giảng viên khoa chính sách công; Học viên cao học và sinh viên khoa Chính sách công; các trường đại học, học viện về chính sách công; giảng viên Học viện GS. Nikolai Does – Tổ chức hợp tác LB Đức P.702 Có phiên dịch tiếng Việt
Chủ Nhật (ngày 27/10/2019)