LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 21/11 đến hết ngày 27/11/2016
 | Lượt xem: 1522

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/11/2016 đến 27/11/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời
gian
Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/11/2016)
Thứ Ba (ngày 22/11/2016)
8h30 Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Bộ KH và ĐT, các Đảng ủy viên, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư 03 Chi bộ trực thuộc Học viện , các đ/c UBKT Đoàn Kiểm tra, Bí thư Đảng ủy Đào Văn Hùng P.505  
Thứ Tư (ngày 23/11/2016)
9h00 Họp Biên soạn giáo trình QL Tài chính công  Giám đốc, các đ/c: Hoàng Tuấn, Nhài, Nhung, Yến, Hằng Phương, My Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 24/11/2016)
14h00 Làm việc với nhóm chuyên gia phần mềm Quản lý P.QLĐT, nhóm chuyên gia Trưởng P.QLĐT
Nguyễn Thế Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 25/11/2016)
9h00 Làm việc với Ban Giám hiệu Đại học nghiên cứu quốc gia Liên bang Nga Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, KHHT, ĐTQT; các đ/c: Nguyên, Quyên  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
9h45 Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng trường Đại học nghiên cứu quốc gia Liên bang Nga về ứng dụng công cụ toán học trong kinh tế Cán bộ, giảng viên, sinh viên các khoa: ĐTQT, KTĐN, KHPT   P.702  
13h30 Họp về công tác tốt nghiệp Cao học khóa 1 BGĐ, P. QLĐT, Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Họp về công tác Quy định đào tạo Thạc sĩ BGĐ, P. QLĐT, Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 26/11/2016)
Chủ Nhật (ngày 27/11/2016)