LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8 đến hết ngày 27/8/2017
 | Lượt xem: 1687

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/8/2017 đến 27/8/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/8/2017)
Thứ Ba (ngày 22/8/2017)
8h00 Nhập học khóa 8 Cán bộ giảng viên có tên theo danh sách Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Giảng đường tầng 4,
Sảnh tầng 1
 
Thứ Tư (ngày 23/8/2017)
8h00  Giám đốc khai mạc khóa đào tạo: Đánh giá giám sát trong quản lý dự án ODA, vốn vay ưu đãi Các đ/c: Tú, Hiếu, Hạnh, Tuấn Sơn Giám đốc
Đào Văn Hùng
Trụ sở WB, 63 Lý Thái Tổ Khóa đào tạo diễn ra từ thứ 4 đến hết thứ 6
8h00 Khai mạc và triển khai nội dung tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên theo kế hoạch P.CT&CTSV Hội trường tầng 8, 702, 405  
8h30 Hướng dẫn Quy trình tạm ứng thanh toán Trưởng phó các đơn vị, Trợ lý các khoa, cán bộ giảng viên quan tâm P.KHTC P.505  
13h30 Khai mạc và triển khai nội dung tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên theo kế hoạch P.CT&CTSV Hội trường tầng 8, 702, 405  
14h00 Trao đổi về Quy chế xây dựng ngân hàng câu hỏi thi PGĐ Nguyên, Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, TT TT-KT, cán bộ giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 24/8/2017)
8h00
(cả ngày)
Học tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa Cán bộ, giảng viên được phân công theo kế hoạch P.CT&CTSV Hội trường tầng 8, 702, 405  
9h00 Chuẩn bị công tác tuyển sinh chương trình CLC Khoa ĐTQT, Khoa NN, các đ/c: Đông, Quỳnh TS. Đào Hoàng Tuấn P.505  
14h00 Tọa đàm  "Ảnh hưởng của điều chỉnh chính sách thuế VAT của Bộ TC đến tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính VN" Các đ/c: TS Vinh, TS Luận, TS Bình, PGS, TS Phúc Hạnh, TS Nghĩa, TS Hoàng Tuấn,TS Vân,ThS  Đoàn,  ThS Hoài, ThS Hằng Phương, GV khoa TCTT, GV, SV quan tâm TS. Nguyễn Thạc Hoát P.505  
Thứ Sáu (ngày 25/8/2017)
8h00 Học tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa Cán bộ, giảng viên được phân công theo kế hoạch P.CT&CTSV Hội trường tầng 8, 702, 405  
8h00 Đại hội Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2017-2022 Khách mời, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Toàn thể cán bộ viên chức và hợp đồng lao động Đoàn Chủ tịch Hội trường 702 Các giảng viên có lịch giảng phải bố trí lịch giảng bù
13h30 Thi tuyển chất lượng cao Cán bộ, giảng viên theo danh sách P.QLĐT và khoa ĐTQT Hội trường tầng 8, 702, 405  
14h00 Giám đốc trao chứng chỉ hooàn thành khóa học cho học viên tham dự khóa đào tạo quản lý dự án ODA     Trụ sở WB, 63 Lý Thái Tổ  
Thứ Bảy (ngày 26/8/2017) 
8h00 Chấm thi xét tuyển đầu vào CLC Khoa NN, ĐTQT Khoa NN P.505  
Chủ Nhật (ngày 27/8/2017) 
10h00 Họp HĐ tuyển sinh chương trình CLC Các thành viên HĐ Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505