LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 22/10 đến hết ngày 28/10/2018
 | Lượt xem: 1342

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/10/2018)
Thứ Ba (ngày 23/10/2018)
Thứ Tư (ngày 24/10/2018)
Thứ Năm (ngày 25/10/2018)
8h30 Họp Giao ban mở rộng tháng 10 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Viện/Khoa/Bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo và kế hoạch công tác về phòng TCHC trước 11h00,
 thứ 4, ngày 24/10/2018 qua địa chị email: levutruong81@gmail.com và hongquanle271@gmail.com
10h30 Họp Chi bộ 3, sinh hoạt chuyên đề Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp chuẩn bị cho Diễn đàn bền vững 2019  Ban Giám đốc, các đ/c đã được phân công Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 26/10/2018)
9h00 Họp chuẩn bị công tác kiểm tra an ninh quốc phòng Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Viện/Khoa/Bộ môn Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Bảy (ngày 27/10/2018) 
Chủ Nhật (ngày 28/10/2018)