LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 23/09 đến hết ngày 29/09/2019
 | Lượt xem: 1264

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/9/2019 đến 29/9/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/9/2019)
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS,TS Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 24/9/2019)
Thứ Tư (ngày 25/9/2019)
  Họp Hội đồng chính sách tiền tệ Giám đốc Đào Văn Hùng tham dự   VP Chính phủ  
09h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về việc chuẩn bị Hội thi ẩm thực MPI 2019 BCH Công đoàn, tổ nữ công, tổ trưởng các tổ CĐ, cán bộ, giảng viên quan tâm Chủ tịch Công đoàn
Lê Hồng Quân
P.505  
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS,TS Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 26/9/2019)
Thứ Sáu (ngày 27/9/2019)
08h30 Họp giao ban mở rộng và Họp xin ý kiến các nội dung điều chỉnh, bổ sung:   Quy chế đào tạo, bồi dưỡng và Quy chế thu chi nội bộ Lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 28/9/2019)
Chủ Nhật (ngày 29/9/2019)