LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 23/12 đến hết ngày 29/12/2019
 | Lượt xem: 1415

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/12/2019)
08h30 Đón đoàn Phó Thủ tướng Lào đến thăm và làm việc với Học viện tại Nam An Khánh Toàn thể cb/gv (trừ cb/gv phải coi thi) ( danh sách cb/gv) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp Nam An Khánh  
14h00 Họp về công tác kiểm định Toàn bộ Khoa KTPT, KTĐN, QTDN, Trung tâm Khảo thí ĐBCL; Lãnh đạo các đ/v: TCHC, CTCTSV, QLĐT, KHHT, TT Thông tin thư viện; đ/c Trường Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp Nam An Khánh Tạm hoãn (Chuyển sang 15h00 ngày 24/12)
Thứ Ba (ngày 24/12/2019)
09h00 Họp toàn thể cb/gv Học viện Toàn thể cb/gv (trừ cb/gv phải coi thi) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp Nam An Khánh  
11h00 Làm việc với Nippon Koei Phúc Hạnh, Huy Đoàn, Trụ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp Nam An Khánh  
11h00 Họp Hội đồng tuyển sinh thạc sỹ Theo quyết định Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 3 - Nam An Khánh  
13h30 Họp Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
P.405 - Tôn Thất Thuyết  
15h00 Họp về công tác kiểm định Toàn bộ Khoa KTPT, KTĐN, QTDN, Trung tâm Khảo thí ĐBCL; Lãnh đạo các đ/v: TCHC, CTCTSV, QLĐT, KHHT, TT Thông tin thư viện; đ/c Trường Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp Nam An Khánh  
Thứ Tư (ngày 25/12/2019)
09h00 Họp Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp Nam An Khánh  
08h30 Họp tổ tư vấn Giám đốc
Đào Văn Hùng
  6B Hoàng Diệu  
Thứ Năm (ngày 26/12/2019)
08h30 Họp chương trình kiểm định Khoa KHPT, Khoa KTQT, Khoa QTDN; đại diện cán bộ các phòng ban chức năng và Trung tâm KT&ĐBCL Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 3 - Nam An Khánh  
Thứ Sáu (ngày 27/12/2019)
8h00 Giám đốc Đào Văn Hùng dự họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia     Ngân hàng Nhà nước  
09h00 Họp kiểm định chương trình đào tạo (Tiêu chuẩn 10 và 11) Đại diện các phòng: QLĐT, Thư viện, KHHT, CTCTSV và Trung tâm KT&ĐBCL Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 3 - Nam An Khánh  
14h00 Họp về công tác tuyển sinh Đại học năm 2020 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, BM Toán; lãnh đạo: P.QLĐT, CTCTSV, Trung tâm HTĐT, Viện ĐTQT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp
Nam An Khánh
 
Thứ Bảy (ngày 28/12/2019)
Chủ Nhật (ngày 29/12/2019)
Chú ý: Thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020 từ ngày 16/12/2019 đến 12/1/2020 (Thành phần : Cán bộ, giảng viên có tên trong quyết định)