LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 23/4 đến hết ngày 29/4/2018
 | Lượt xem: 277

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018
Trực BGĐ: Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/4/2018)
Thứ Ba (ngày 24/4/2018)
9h00 Họp công bố quyết định kiểm tra Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h00 Họp Chi bộ 3 về công tác phát triển Đảng  Toàn thể Đảng viên chi bộ 3.  Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 25/4/2018): Nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương
Thứ Năm (ngày 26/4/2018)
Thứ Sáu (ngày 27/4/2018)
Thứ Bảy (ngày 28/4/2018)
Chủ Nhật (ngày 29/4/2018)