LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 23/7 đến hết ngày 29/7/2018
 | Lượt xem: 1463

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/7/2018 đến 29/7/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/7/2018)
14h00 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh Phó Giám đốc Nguyên, Đoàn thanh niên, khoa Đào tạo quốc tế, các đ/c: Vinh, Minh Tuấn Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 24/7/2018)
Thứ Tư (ngày 25/7/2018)
14h00 Chuẩn bị nhập học đối với sinh viên khóa 9 và công tác tổ chức tuần SHCT đầu khóa  Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, KHTC, ĐTN; Trợ lý các khoa QLSV; Phòng CT&CTSV; đ/c Hoa Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 26/7/2018)
14h00 Rà soát chương trình đào tạo đại học  Ban Giám đốc; Lãnh đạo các khoa: KHPT, Đầu tư, Đấu thầu, TCTT,  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 27/7/2018)
14h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc về dự thảo Quy chế tổ chức của Học viện và triển khai Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Ban Giám đốc và các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 28/7/2018)
Chủ Nhật (ngày 29/7/2018)