LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 24/04 đến hết ngày 30/04/2017
 | Lượt xem: 981

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/04/2017-30/04/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/04/2017)
           
Thứ Ba (ngày 25/04/2017)
13h00 Họp HĐ Khoa học, Sáng kiến TP. Hà Nội Giám đốc
Đào Văn Hùng
Sở KH&CN TP. Hà Nội Phòng họp
Tầng 2, nhà B, Sở KH&CN TP Hà Nội
 
Thứ Tư (ngày 26/04/2017)
           
Thứ Năm (27/04/2017)
           
Thứ Sáu (ngày 28/04/2017)
           
Thứ Bảy (ngày 29/04/2017) 
           
Chủ Nhật (ngày 30/04/2017)