LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 24/7 đến hết ngày 30/7/2017
 | Lượt xem: 1508

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/7/2017)
14h00 Họp chuẩn bị Lễ bế giảng PGĐ Nguyên, phòng QLĐT, Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, CT&CTSV, Đoàn TN; Trợ lý các khoa QLSV; Cố vấn học tập khóa 4 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
15h00 Khảo sát tình hình sinh viên sau tốt nghiệp PGĐ Nguyên, các đ/c: Tiến Hùng, Hòa, phòng QLĐT, Tất cả các trợ lý khoa chuyên ngành, các cố vấn học tập khóa 3 và 4 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 25/7/2017)
7h00 Tổng duyệt Lễ bế giảng khóa học 2013-2017 Ban Giám đốc, Phòng QLĐT, Trợ lý các khoa chuyên ngành và CVHT khóa 4 và sinh viên khóa 4 TS. Nguyễn Thế Hùng Hội trường 702  
14h00 Hội đồng chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sĩ khóa 1 Các thành viên HĐ theo Qđ Chủ tịch các Hội đồng Các giảng đường  
Thứ Tư (ngày 26/7/2017)
7h00 Lễ bế giảng khóa học 2013-2017 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khóa 4 Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Thứ tự trao bằng và danh sách sinh viên TẠI ĐÂY
Thứ Năm (ngày 27/7/2017)
8h00 Tọa đàm "Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chương trình chất lượng cao" Ban Giám đốc, cán bộ giảng viên khoa ĐTQT, giảng viên giảng dạy cho chương trình CLC, cán bộ giảng viên quan tâm TS. Đào Hoàng Tuấn Hội trường 702  
10h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 6/2017 Các thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp Ban Biên soạn giáo trình Quản lý Tài chính công  Nhóm biên soạn giáo trình Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 28/7/2017)
Thứ Bảy (ngày 29/7/2017) 
Chủ Nhật (ngày 30/7/2017) 
Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tổ chức họp đơn vị mình để thảo luận, góp ý dự thảo Quy chế Thu chi nội bộ. Ý kiến đóng góp gửi về phòng 603 và Email: hongquanle271@gmail.com trước 17h00, Thứ Ba ngày 25/7/2017. Tải Dự thảo Quy chế TCNB TẠI ĐÂY.