LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 24/9 đến hết ngày 30/9/2018
 | Lượt xem: 1932

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/9/2018)
8h00 Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến   Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp trực tuyến Bộ, Tầng 3 nhà F  
Thứ Ba (ngày 25/9/2018)
15h00 Họp Hội đồng xét học bổng KKHT và miễn giảm học phí PGĐ Nguyên; Lãnh đạo các đơn vị: CTSV, QLĐT, KHTC, Khảo thí, khoa QLSV; và trợ lý các khoa Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Tư (ngày 26/9/2018)
Thứ Năm (ngày 27/9/2018)
14h00  Họp thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo quốc tế và Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 28/9/2018)
Sáng Giám đốc họp với Bộ trưởng     Phòng họp Bộ  
Chiều Giám đốc họp với Thủ tướng     Văn phòng CP  
15h00 Họp công tác cố vấn học tập  PGĐ Nguyên, phòng QLĐT, cố vấn học tập các khóa, Trợ lý các khoa QLSV, P.KHTC Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Trường hợp vắng mặt báo cáo trực tiếp PGĐ Nguyên
Thứ Bảy (ngày 29/9/2018)
Chủ Nhật (ngày 30/9/2018)