LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02 đến hết ngày 03/3/2019
 | Lượt xem: 1491

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/02/2019 đến 03/3/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/02/2019)
16h00 Hội đồng thẩm định giáo trình Phân tích chính sách (Chủ biên:PGS, TS. Đào Văn Hùng) Hội đồng thẩm đinh, Nhóm biên soạn khoa Chính sách công, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Ngô Văn Thứ
P.505  
16h00 Họp về nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ tổng kết Chiến lược 10 năm 2011-2020 Các đ/c trong nhóm nghiên cứu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
Thứ Ba (ngày 26/02/2019)
Thứ Tư (ngày 27/02/2019)
14h30 Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Khách mời, Toàn thể Đảng viên  Bí thư
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 28/02/2019)
8h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thường niên năm 2019 Thành viên Hội đồng. Tải TẠI ĐÂY Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30-14h00 Hội nghị công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00-15h00 Hội nghị công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
15h00-17h00 Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh năm 2019 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Tải Chương trình TẠI ĐÂY.
Thứ Sáu (ngày 01/3/2019)
9h00 Họp Kiểm định chương trình đào tạo chuyên ngành KHPT và KTĐN (Các khoa báo cáo tiến độ viết báo có tự đánh giá, Thống nhất mẫu Đề cương chuẩn đầu ra các học phần) PGĐ Nguyên, các thành viên Hội đồng có tên trong 02 QĐ 738 và 739 ngày 15/10/2018 Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h00 Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH 2019 Các thành viên theo QĐ Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00-15h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về công tác 08/3 BCH Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ công đoàn Phòng/Khoa/Viện/Bộ môn Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
15h00 Hội đồng nghiệm thu Đề án mở chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán Thành viên HĐ, Nhóm nghiên cứu Đề án, cán bộ giảng viên khoa Tài chính - Đầu tư không có giờ giảng, giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 02/3/2019)
Chủ Nhật (ngày 03/3/2019)