LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến hết ngày 31/3/2019
 | Lượt xem: 1889

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/3/2019)
14h00 Hội nghị triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính NN Giám đốc, đ/c Thoan, Đức Anh Thứ trưởng
Vũ Đại Thắng
Phòng họp Bộ  
Thứ Ba (ngày 26/3/2019)
9h00 Làm việc với TT Dịch vụ và Hỗ trợ Đào tạo Phó Giám Đốc Giang Thanh Tùng, Hồng Quân, TT Dịch vụ và Hỗ trợ Đào tạo Giám đốc  Học viện
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tới thăm và làm việc với Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị  Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Đào Văn Hùng P.505  
14h00 Bí thư Đảng ủy Hv Đào Văn Hùng dự Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ cơ quan lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015 - 2020   Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ
Thứ trưởng
Nguyễn Văn Trung
Phòng họp 302,
6B Hoàng Diệu 
 
Thứ Tư (ngày 27/3/2019)
14h00 Họp thường kỳ Chi bộ 1 về công tác phát triển Đảng Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
P.505 Các đ/c Đảng viên hướng dẫn nộp báo cáo về Chi bộ
16h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Kế hoạch phát triển Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và sinh viên khoa Kế hoạch phát triển Phó Trưởng khoa
 Kế hoạch phát triển
TS. Lê Huy Đoàn
Hội trường 702  
16h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Quản trị kinh doanh  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận 
Phòng 405  
Thứ Năm (ngày 28/3/2019)
9h30 Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung tới thăm và làm việc với Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, đ/c Thế Đông Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Hv Đào Văn Hùng P.505  
14h00 Định hướng phát triển CLB sinh viên tại Học viện và công tác xúc tiến tuyển sinh năm 2019 Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo phòng CTSV, đ/c Hòa, Ban Chủ nhiệm các CLB Phòng CT&CTSV P.505  
16h00 Họp Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ bảo vệ môi trường Thành viên Hội đồng và nhóm nghiên cứu Vụ Khoa học, GD, TN và MT P.505  
Thứ Sáu (ngày 29/3/2019)
8h00 Hội nghị cán bộ, công chức viên chức và thi đua khen thưởng năm 2018 của Bộ Giám đốc Học viện Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên, các đ/c: Quân, Minh Vân, Tiến  Hùng, Hòa Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
8h00 Giám đốcHọc viện họp Tổ công tác liên Bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô quý I/2019   Vụ trưởng
Vụ Tài chính - Tiền tệ
Khách sạn InterContinental Hà Hội Westlake,
Số 05 phố Từ Hoa, Quảng An
 
8h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 khoa Kinh tế quốc tế Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế quốc tế Trưởng khoa KTQT
TS. Bùi Thúy Vân
P.405  
10h00 Họp Ban tổ chức Hội thảo: Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý. Các đ/c trong Ban tổ chức trong Quyết định Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Bảo vệ Đề án - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Học viện  Hội đồng thi tuyển, Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ giảng viên đăng ký tham dự theo danh sách, ứng viên thi tuyển Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Các đơn vị đăng ký tham dự buổi Bảo vệ Đề án đăng ký danh sách về phòng TC-HC (đ/c Ngà) trước 17h00, Thứ Ba, ngày 26/3/2019
Thứ Bảy (ngày 30/3/2019)
Chủ Nhật (ngày 31/3/2019)
8h30 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công Thành viên các Hội đồng theo danh sách Chủ tịch các Hội đồng P.505, 504, và 406  
Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên đi học đến hết thứ 5, ngày 28/3/2019.