LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 25/6 đến hết ngày 01/7/2018
 | Lượt xem: 1640

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/6/2018)
14h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng về công tác chuẩn bị cho chuyến nghỉ mát tại Cửa Lò Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng tổ công đoàn các đơn vị trực thuộc Chủ tịch Công đoàn
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Ba (ngày 26/6/2018)
9h00 Rà soát hồ sơ sinh viên tốt nghiệp khóa 5 Phòng QLĐT; Trợ lý các khoa chuyên ngành; Cố vấn học tập khóa 5; đại diện các đơn vị: CTSV, KHTC, GDTC Trưởng phòng QLĐT
TS. Nguyễn Thế Hùng
P.505  
14h00 Họp nhóm Đề tài cấp nhà nước về Thị trường mua bán nợ Giám đốc, các đ/c: Tú, Hoàng Tuấn, Thế Đông, Sáu, Phương, Yến, Hiếu   Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 27/6/2018)
9h00 Họp xây dựng đề cương đề án Xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2018 Các thành viên nhóm nghiên cứu PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh P.505  
Thứ Năm (ngày 28/6/2018)
8h00 Giám đốc họp tổ tư vấn Bộ trưởng     Phòng họp Bộ, 6B Hoàng Diệu   
Thứ Sáu (ngày 29/6/2018)
8h30 Rà soát chỉnh sửa chương trình đào tạo Thạc sỹ, Đại học, Quy định đào tạo đại học và Quy định NCKH. Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 30/6/2018)
Chủ Nhật (ngày 01/7/2018) 
Bộ môn Giáo dục thể chất - QP đưa sinh viên đi học Quốc phòng an ninh tại Xuân Hòa, Vĩnh Phúc. 
Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên đi học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cả tuần