LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 26/3 đến hết ngày 01/4/2018
 | Lượt xem: 2208

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/3/2018 đến 01/4/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/3/2018)
8h00 Kiểm tra minh chứng Các nhóm phụ trách các tiêu chí đã được phân công, Trung tâm TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 27/3/2018)
8h00 Khám sức khỏe cán bộ, giảng viên (lấy máu xét nghiệm) Các cán bộ, giảng viên đã đăng ký khám Bệnh viện Bạch Mai Sảnh tầng 6 Các cán bộ, giảng viên không ăn sáng trước khi lấy máu. 
10h00 Tập huấn sử dụng phần mềm ED Giảng viên khoa Ngoại ngữ Khoa ngoại ngữ P.505  
14h00 Họp công tác phục vụ kiểm định ngoài Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đv: QLĐT, CTSV, TCHC và các cán bộ giảng viên theo danh sách Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 28/3/2018)
8h30 Xét duyệt đề tài NCKH của giảng viên năm 2018 Ban Giám đốc, Thường trực HĐKH&ĐT Ban Giám đốc P.505  
Thứ Năm (ngày 29/3/2018)
8h00 - 11h30 Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 của Bộ KH và ĐT Các đ/c: PGĐ Nguyên, Quân, Thế Hùng, Minh Vân, Hòa Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn, 6B Hoàng Diệu  
8h30 Họp nhóm triển khai đề tài "Giải pháp chủ yếu thu hút và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025" Các đ/c: TS Hoát, TS Luận, PGS Hạnh, TS Nhài, TS Vân, Nguyễn Đông, Thanh Hương, Đỗ Anh TS. Nguyễn Thạc Hoát P.505  
10h00-12h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 khoa Đầu tư Khách mời, cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Đầu tư TS. Nguyễn Thanh Bình Hội trường 702  
16h00 Rà soát, hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ, giảng viên  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Sáu (ngày 30/3/2018)
9h00 Họp góp ý về khung chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quy hoạch phát triển Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, các đ/c: Thuận, Nguyễn Tuấn, Đỗ Hoa Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Tạm hoãn
Thứ Bảy (ngày 31/3/2018)
8h30 Toàn thể cán bộ, giảng viên đi làm để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài       Thực hiện điểm danh vân tay từ 8h30. Trường hợp không đi làm phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
9h00 Trao đổi, rà soát công tác đánh giá ngoài đối với các đối tượng: sinh viên, cựu sinh viên, học viên cao học, cựu học viên cao học.  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, sv, cựu sinh viên, học viên và cựu học viên cao học Ban Giám đốc Hội trường 702 Các khoa quản lý sinh viên thông báo cho các đối tượng đó tham dự. 
Chủ Nhật (ngày 01/4/2018) 
Toàn thể cán bộ khối phòng ban đi làm, bắt đầu từ 8h30 điểm danh vân tay