LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 26/6 đến hết ngày 02/7/2017
 | Lượt xem: 1606

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/6/2017 đến 02/7/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/6/2017)
Thứ Ba (ngày 27/6/2017)
8h00 Hội nghị sinh viên NCKH cấp Học viện năm học 2016 - 2017 Ban Giám đốc, Thành viên HĐ đánh giá (theo QĐ), Cán bộ, giảng viên không có giờ giảng, đại diện sinh viên các khoa (mỗi khoa 15 sv) Ban Giám đốc Hội trường 702  
13h45 Làm việc với GS. Roberto RANZI đại học Brescia, Italia Ban Giám đốc, các đ/c: Hoài, Hoàng Tuấn, Minh Hạnh  Ban Giám đốc P.505  
Thứ Tư (ngày 28/6/2017)
8h30 Họp tổ tư vấn Bộ trưởng về Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2017  Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu 
 
Thứ Năm (ngày 29/6/2017)
9h00 Họp Ban tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện  Ban Giám đốc, các đ/c: Minh Vân, Quân, Vinh, Thế Hùng, Tiến Hùng, Thành, Đoàn, Hòa, Trường Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 30/6/2017)
8h30 Họp tổ điều hành kinh tế vĩ mô Giám đốc   Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu 
 
Thứ Bảy (ngày 01/7/2017) 
13h30 Họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ  Giám đốc   Trụ sở Chính phủ  
Chủ Nhật (ngày 02/7/2017) 
7h00 Đưa sinh viên K7 đi học GDQP tại Xuân Hòa Bộ môn GDTC và QP, cán bộ giảng viên quan tâm