LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 26/8 đến hết ngày 1/9/2019
 | Lượt xem: 2272

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/8/2019 đến 1/9/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/8/2019)
16h00 - 18h00 Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 Toàn thể CB, GV, Sinh viên khóa 7,8,9 Khoa TCĐT; Khách mời: Lãnh đạo P.QLĐT, Lãnh đạo P.CTSV  TS. Nguyễn Thạc Hoát P.702  
Thứ Ba (ngày 27/8/2019)
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch Hội đồng
PGS,TS Đào Văn Hùng
P.505  
16h00-18h00 Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 Toàn thể CB, GV, Sinh viên khóa 7,8,9 Khoa QTKD; Khách mời: BGĐ; Lãnh đạo P.QLĐT, Lãnh đạo P.CTSV ; Lãnh đạo P.TCHC; Lãnh đạo P.KHTC; Lãnh đạo TT TTKT TS. Vũ Thị Minh Luận P.306  
Thứ Tư (ngày 28/8/2019)
Thứ Năm (ngày 29/8/2019)
11h30 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên họp với Ban cán sự các lớp chuyên ngành khóa 10 Phòng CTSV, Ban cán sự các lớp chuyên ngành khóa 10 TS. Nguyễn Tiến Hùng P.505  Đề nghị các cố vấn học tập, trợ lý khoa thông báo tới các lớp chuyên ngành khóa 10
17h00 - 18h00 Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Kinh tế Bộ môn Đầu tư Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc; Phòng QLĐT, Phòng CT&CTSV Phòng KHHT, TT Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Phòng KHTC, Đại diện các Khoa chuyên ngành.
Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế - Bộ môn Đầu tư.
TS Nguyễn Thanh Bình P.702  
Thứ Sáu (ngày 30/8/2019)
08h30 Họp hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Lãnh đạo phòng QLĐT, CTSV, KHTC, Trung tâm khảo thí. Lãnh đạo và trợ lý Viện và các khoa quản lý sv Phó Giám Đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
15h30 – 17h00 Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Kinh tế Bộ môn Đấu thầu Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc; Phòng QLĐT, Phòng CT&CTSV, Phòng KHHT, TT Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Phòng KHTC, Đại diện các Khoa chuyên ngành.
Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế - Bộ môn Đấu thầu.
Phó Giám Đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hội trường 806  
17h00 - 19h00 Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 khoa Kinh tế phát triển Toàn thể CB, GV, Sinh viên khóa 7,8,9 Khoa KTPT; Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc; Lãnh đạo P.QLĐT, Lãnh đạo P.CTSV ; Lãnh đạo P.TCHC; Lãnh đạo P.KHTC; Lãnh đạo TT TTKT TS. Lê Huy Đoàn P.702  
Thứ Bảy (ngày 31/8/2019)
Chủ Nhật (ngày 1/9/2019)
Lưu ý:
- Các khoa Quản lý sinh viên và Viện đào tạo quốc tế triển khai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 (Theo kế hoạch) và gửi hồ sơ về Phòng CTSV để tổng hợp