LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 27/11 đến hết ngày 03/12/2017
 | Lượt xem: 1647

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/11/2017 đến 03/12/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/11/2017)
Thứ Ba (ngày 28/11/2017)
15h00 Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Tư (ngày 29/11/2017)
8h00 Hội thảo khoa học "Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của ngân hàng và doanh nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam" Giám đốc, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế; TS. Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; Khách mời;  Giảng viên Khoa KHPT, Khoa Đầu tư, Khoa TCTT, Khoa KTĐN, Khoa QTDN, Khoa CSC, Khoa ĐTQT, Khoa  Đấu thầu; cán bộ, giảng viên quan tâm. Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
Thứ Năm (ngày 30/11/2017)
Thứ Sáu (ngày 01/12/2017)
9h30 Họp Chi hội 3 - Cựu chiến binh  Các đ/c: Giám đốc, Minh Vân, Mừng, Trinh, Nghĩa Phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng, Viện CLPT, 65 Văn Miếu    
14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 Thành viên Hội đồng tuyển sinh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Kiểm tra minh chứng báo cáo tự đánh giá Ban Giám đốc, Trung tâm TTr-KT, Các nhóm viết báo cáo tự đánh giá  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 02/12/2017)
Chủ Nhật (ngày 03/12/2017)