LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 27/5 đến hết ngày 02/6/2019
 | Lượt xem: 1283

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/5/2019)
14h00-17h00 Tư vấn việc làm và tổ chức sơ tuyển sinh viên đăng ký là CTV tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Từ Liêm Phòng CT và CTSV, Lãnh đạo phòng QLĐT, đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Từ Liêm, sv đăng ký (70 sv) Trưởng phòng CT&CTSV
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Hội trường 702  
Thứ Ba (ngày 28/5/2019)
Thứ Tư (ngày 29/5/2019)
14h00 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Thành viên Hội đồng (PGĐ Thanh Tùng, các đ/c: Công Thành, Đoàn, Nguyễn Đông, Tiến Hùng, Tiến Thành) Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.504  
Thứ Năm (ngày 30/5/2019)
8h30-9h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sỹ Thành viên Hội đồng Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
9h00-10h30 Thảo luận chương trình đào tạo ngành Kinh tế Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, Bộ môn Luật Kinh tế, Bộ môn Toán,  phòng QLĐT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h30-11h00 Xin ý kiến về tuyển sinh Thạc sỹ chương trình đào tạo liên kết Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, Bộ môn Luật Kinh tế, Bộ môn Toán, Lãnh đạo P.QLĐT, KHTC, TT KT&ĐBCL, P.QL KH&HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
11h00-12h00 Họp xét chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên khóa 6 Ban Giám đốc, Bộ môn Ngoại ngữ, đ/c: Nguyễn Đông Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 31/5/2019)
8h30 Họp Hội đồng xử lý sinh viên vi phạm trong lĩnh vực giáo dục Thành viên HĐ (PGĐ Thanh Tùng, các đ/c: Tiến Hùng, Nguyễn Đông, Minh Vân, Hồng Quân, Huy Đoàn, Lê Nga, Minh Tuấn) Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
14h00 Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
P.505  
Thứ Bảy (ngày 01/6/2019)
Chủ Nhật (ngày 02/6/2019)
Lịch thi hết học phần học kỳ II bắt đầu từ 13/5 đến hết ngày 15/6/2019. Đề nghị cán bộ coi thi có trong danh sách thực hiện nghiêm túc.