LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 27/8 đến ngày 02/9/2018
 | Lượt xem: 2051

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/8/2018 đến 02/9/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/8/2018)
14h00 Họp mở mã ngành Luật kinh tế PGĐ Giang Thanh Tùng, giảng viên Bộ môn Luật, các đ/c: Nhạn, Nguyễn Đông, Trụ, Quỳnh Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 28/8/2018)
10h00 Họp Giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn, đ/c: Thế Đông, Tuyết Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo về phòng Tổ chức - Hành chính trước 11h30, Thứ Hai, ngày 27/8 theo địa chỉ email: levutruong81@gmail.com hoặc hongquanle271@gmail.com
Thứ Tư (ngày 29/8/2018)
9h00 Họp Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
Nguyễn Thế Hùng
P.505  
10h00 Làm việc với ông Nguyễn Cảnh Bình - Giám đốc Alphabooks Giám đốc, các đ/c: Hoài, Hòa, Phương, Yến Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 30/8/2018)
Thứ Sáu (ngày 31/8/2018)
8h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ 2 năm 2018 Thành viên Hội đồng KH và ĐT. Tải Danh sách TẠI ĐÂY Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 01/9/2018)
Chủ Nhật (ngày 02/9/2018)