LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 28/5 đến hết ngày 03/6/2018
 | Lượt xem: 1578

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 28/5/2018)
Thứ Ba (ngày 29/5/2018)
Thứ Tư (ngày 30/5/2018)
8h00 -17h00 Khóa đào tạo "Lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hóa" WB, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Lãnh đạo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Trưởng các đơn vị tham gia khóa đào tạo liên hệ đ/c Hiếu để lên danh sách
Thứ Năm (ngày 31/5/2018)
8h00 -17h00 Khóa đào tạo "Lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hóa" WB, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Lãnh đạo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Trưởng các đơn vị tham gia khóa đào tạo liên hệ đ/c Hiếu để lên danh sách
Thứ Sáu (ngày 01/6/2018)
8h00 -17h00 Khóa đào tạo "Lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu hóa" WB, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Lãnh đạo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, giảng viên không có lịch coi thi. Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Trưởng các đơn vị tham gia khóa đào tạo liên hệ đ/c Hiếu để lên danh sách
9h00-10h30 Liên hoan văn nghệ kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 Toàn thể các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức của Bộ BCH Công đoàn Bộ Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
16h00 Ban Giám đốc làm việc với phòng Khoa học và Hợp tác Ban Giám đốc, phòng KH và HT Ban Giám đốc P.505  
17h00 Họp Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 02/6/2018)
Chủ Nhật (ngày 03/6/2018) 
Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 21/5 đến hết ngày 23/6/. Đề nghị cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi thực hiện nghiêm túc.