LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 28/8 đến hết ngày 03/9/2017
 | Lượt xem: 2093

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/8/2017 đến 03/9/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 28/8/2017)
8h00 Giám đốc dự họp tại Bộ   Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
6B, Hoàng Diệu  
10h30 Họp BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Các đ/c trong BCHCĐ Đảng ủy Học viện P.505  
14h00 Họp thường kỳ Chi bộ 1 và họp trù bị Đại hội chi bộ  Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1  Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 29/8/2017)
8h30 Khai giảng Đại học chính quy khóa 8 (2017-2021) và Cao học khóa 3 (2017-2019) Khách mời, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên, Ban Cán sự các lớp sinh viên khóa 5, 6, 7 và toàn thể sinh viên khóa 8 Ban Giám đốc Sân Bái đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám  
Thứ Tư (ngày 30/8/2017)
Thứ Năm (ngày 31/8/2017)
8h30 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 1 Các thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Hội đồng 1
10h00 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 1 Các thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Hội đồng 2
13h30 Đại hội trù bị Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
PGĐ Trần Trọng Nguyên
P.505 Các Đảng viên mang thẻ đảng
15h00 Đại hội chính thức Chi bộ 3 Khách mời, Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Đoàn Chủ tịch  P.505
Thứ Sáu (ngày 01/9/2017)
8h00 Họp giao ban tháng 8 của Bộ Giám đốc Đào Văn Hùng và
Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Bảy (ngày 02/9/2017): Bắt đầu nghỉ lễ Quốc khánh đến hết thứ Hai ngày 04/9/2017
Chủ Nhật (ngày 03/9/2017)