LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2018 đến hết ngày 04/02/2018
 | Lượt xem: 2410

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/01/2018)
8h30 Đón tiếp Đoàn thực tập trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Ngoại ngữ, đại diện trường ĐHNN và các sinh viên thực tập Khoa Ngoại ngữ P.505  
9h30 Họp Chi bộ và xét chuyển Đảng chính thức cho đ/c Nguyễn Hải Đăng Toàn thể Đảng viên chi bộ 1.  Bí thư Chi bộ 1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 30/01/2018)
13h30 Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài Đoàn khảo sát, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Các thành viên Hội đồng tự đánh giá của Học viện,  Trung tâm Thanh tra - Khảo thí. Đoàn khảo sát và
Ban Giám đốc
P.405 Trang phục: Nam mặc comple, cà vạt; Nữ: Áo dài truyền thống
Thứ Tư (ngày 31/01/2018)
9h00 -17h00 Làm việc về báo cáo tự đánh giá Phó Giám đốc, Trung tâm TTKT, Các nhóm viết các tiêu chuẩn  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Lịch cụ thể làm việc của từng nhóm đã thông báo Trưởng nhóm
13h30 Họp chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm định  Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, các đ/c: Thế Đông, Trụ, Ninh, Việt Anh, Thương, Yến, Vọng, Vũ Tâm, Hoàng Mai, Liên, Thương Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 01/02/2018)
8h30 Họp Đảng ủy Học viện  Toàn thể Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 02/02/2018)
15h30 Lễ Mit tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Triển khai học tập nghị quyết TW6 - Khóa XII và triển khai công tác Đảng năm 2018 Khách mời; Toàn thể các đồng chí đảng viên, và cán bộ, giảng viên không có giờ giảng Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.702  
Thứ Bảy (ngày 03/02/2018) 
8h00-17h00 Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công  Thành viên Hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ Giảng đường 403, 405, 505  
Chủ Nhật (ngày 04/02/2018) 
8h00-17h00 Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên Hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ Giảng đường 403, 405, 505  
Đề nghị cán bộ, giảng viên đeo thẻ cb, vc trong giờ làm việc