LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 30/10 đến hết ngày 05/11/2017
 | Lượt xem: 1791

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/10/2017 đến 05/11/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 30/10/2017)
8h30 Làm việc với phòng CT&CTSV về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng CTSV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Làm việc với phòng KHTC về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng KHTC Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 31/10/2017)
8h30 Hội thảo hướng nghiệp việc làm và phát triển sự nghiệp tại Ngân hàng Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, sv khóa 5 và 6 không có lịch học và các sv quan tâm  Ban Giám đốc Hội trường tầng 8  
8h30 Làm việc với phòng QLĐT về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Làm việc với phòng QLĐT về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Tọa đàm Corporation Governance  Ban Giám đốc, GS. Nguyễn Đức Khương, GS. Sabri Boubaker Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về Kinh tế Tài chính (ISAFE); Cán bộ giảng viên các khoa: KHPT, Đầu tư, TCTT, Đấu thầu, QTDN, ĐTQT, CSC, KTĐN, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường tầng 8  
Thứ Tư (ngày 01/11/2017)
8h30 Làm việc với phòng KH&HT về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng KH&HT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Làm việc với phòng KH&HT về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng KH&HT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 02/11/2017)
8h30 Làm việc với phòng TCHC về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng TCHC Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Tạm hoãn. Lùi sang 8h30 thứ Sáu, ngày 03/11/2017
14h00 Làm việc với phòng TCHC về báo cáo tự đánh giá Trung tâm TTKT, phòng TCHC Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Các giảng viên không có giờ giảng và cán bộ quan tâm; sv đạt học hổng KKHT, sv được khen thưởng năm học 2016-2017 và các sv quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường tầng 8  
16h00 Họp các tác giả viết bài tham luận Hội thảo 10 năm thành lập Học viện Ban Giám đốc, các đ/c: Luận, Hoài, Sáu, Hoàng Mai, Thuấn, Mừng, Huyền Trang, Tuyết, Mai Hoa, Nguyễn Đông, Thơ, Nga, Thuận, Thu, Đô, Cường, Liên, Tâm (Triết).  Ban Giám đốc P.505  
Thứ Sáu (ngày 03/11/2017)
14h00 Tổng  kết sơ bộ Báo cáo tự đánh giá Ban Giám đốc, Tổ trưởng các nhóm, Trung tâm TTKT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Tạm hoãn.Lùi sang 8h30, thứ hai, ngày 06/11/2017
16h00 HĐ chuyên ngành góp ý hoàn thiện luận văn Theo QĐ 757/QĐ - HVCSPT Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
P.403  
Thứ Bảy (ngày 04/11/2017)
Chủ Nhật (ngày 05/11/2017)