LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 30/12 đến hết ngày 05/01/2020
 | Lượt xem: 2069

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/12/2019 đến 05/01/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 30/12/2019)
8h00-9h00 Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiêp, bảo vệ khóa luận khóa 7 Lãnh đạo các khoa: KTQT, CSC, P.QLĐT; toàn thể sinh viên khóa 7 khoa KTQT và CSC Trưởng phòng QLĐT
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường 405, D25  
9h00 Họp về công tác kiểm định  Lãnh đạo các khoa/bộ môn, TT KT&ĐBCL Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
9h15-10h15 Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiêp, bảo vệ khóa luận khóa 7 Lãnh đạo các khoa: KHPT, Đấu thầu, P.QLĐT; toàn thể sinh viên khóa 7 khoa KHPT và Đấu thầu Trưởng phòng QLĐT
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường 405, D25  
10h30 Họp trưởng các nhóm minh chứng Các đ/c Trưởng các nhóm: Luận, Thúy Vân, Đoàn, Thế Hùng, Hòa, Tiến Hùng, Minh Vân, Trường, Hoài, Quyên, Thanh Hoa Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
13h30-14h30 Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiêp, bảo vệ khóa luận khóa 7 Lãnh đạo các khoa: QTDN, Đầu tư, P.QLĐT; toàn thể sinh viên khóa 7 khoa QTDN và Đầu tư Trưởng phòng QLĐT
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường 306, D25  
15h00-16h00 Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiêp, bảo vệ khóa luận khóa 7 Lãnh đạo các đơn vị: Viện ĐTQT, TCĐT, P.QLĐT; toàn thể sinh viên khóa 7 Viện ĐTQT và TCĐT Trưởng phòng QLĐT
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường 306, D25  
Thứ Ba (ngày 31/12/2019)
10h00 Họp nhóm NCKH phục vụ kiểm địnhchương trình đào tạo Phòng QLKH&HT, đại diện TTKT&ĐBCL, các đ/c: Đô, Quỳnh Trang, Lê Nga, Quyên, Thương, Lan Anh, Dung   Phòng họp tầng 2, An Khánh  
10h30 Họp về Quy chế một cửa đối với sinh viên  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, CTSV, KT&ĐBCL Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
14h00 Họp nhóm nhân sự và nhóm quy chế phục vụ công tác kiểm định  Các đ/c: Hòa, Thương, Quỳnh Trang, Đỗ Anh, Mai Hoa, Trịnh Tùng, Quyên, Dung, Đoàn, Bích Phương, Trọng Hùng, Tuyết, Minh Phương, Ngà, Tiến Thành, Trường, Vọng, Hồng Quân, Thoan, Vịnh, Phúc, Bình, Thơ, Hồng Minh, Luận, Tuấn Thành, Thuận, Thái Hà, Hoài, Hà Anh, Thuấn, Quang Sơn, Diệu Giám đốc  TT KT&ĐBCL
Ông Lê Minh Vân
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
19h00 Chương trình MPI New year concert 2020 Tự hào Việt Nam   Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hoàng Thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu Tất cả cán bộ, giảng viên và  sinh viên đã đăng ký tham dự có mặt đầy đủ lúc 18h30.
Thứ Tư (ngày 01/01/2020): Nghỉ Tết dương lịch 
Thứ Năm (ngày 02/01/2020)
9h00 Họp công tác kiểm định chương trình đào tạo Các cán bộ, giảng viên trong các nhóm phục vụ kiểm định có tên trong QĐ số 1192/QĐ-HVCSPT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
14h00 Họp nhóm xây dựng Đề án tự chủ đại học  Thànhh viên các nhóm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
15h00 Họp nhóm minh chứng hỗ trợ người học theo QĐ Các đ/c: Thương; Trang; Hiền (QTKD); Huyền (NN); Vịnh, Bình, Phúc (QLĐT); Thấn, Dung, Ngân (KTQT); Đoàn, Mai, Nga (KTPT); Tú Ngà (TC-HC); Dương (CTSV); Tú, Diệu, Sơn (TTCNTT&TV). TS. Nguyễn Tiến Hùng Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Sáu (ngày 03/01/2020)
8h30 Họp các nội dung:
- Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng tòa nhà 7F (phòng TCHC báo cáo);
- Quy trình một cửa đối với sinh viên (phòng CT&CTSV báo cáo);
- Phương án tự chủ đại học (Phó Giám đốc Thanh Tùng báo cáo);
- Xin ý kiến về đồng phục 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên (trừ các cán bộ, giảng viên có lịch coi thi) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 3, An Khánh Đề nghị các cán bô, giảng viên dự họp đầy đủ
14h00 Triển khai xây dựng 04 chương trình đào tạo mới 1. Nhóm xây dựng ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, các đ/c: Thanh Bình, Mai Hoa, Thanh, Thanh Tú, Anh Tuấn,
 2. Nhóm xây dựng Ngành Marketing: PGĐ Vinh và các thành viên.
3. Nhóm xây dựng chuyên ngành Quản trị KD du lịch: đ/c Hòa và các thành viên
4. Nhóm xây dựng chuyên ngành Thẩm định giá: đ/c Hoát, Hằng Phương
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
15h00 Họp Đảng ủy Học viện về việc kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên Các đ/c Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Bảy (ngày 04/01/2020):
Cán bộ, giảng viên làm việc bình thường để phục vụ kiểm định chương trình đào tạo

Chủ Nhật (ngày 05/01/2020)

hú ý: Thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019 - 2020 từ ngày 16/12/2019 đến 12/1/2020 (Thành phần : Cán bộ, giảng viên có tên trong quyết định)