LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 30/4 đến hết ngày 06/5/2018
 | Lượt xem: 1783

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/4/2018 đến 06/5/2018
Trực BGĐ:Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 30/4/2018): Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam
Thứ Ba (ngày 01/5/2018): Nghỉ Lễ quốc tế lao động
Thứ Tư (ngày 02/5/2018)
Thứ Năm (ngày 03/5/2018)
8h30 Họp Giao ban mở rộng tháng 5/2018  Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2018 về địa chỉ email hongquanle271@gmail.com trước 16h00 ngày 02/5/2018. 
16h00 Hội đồng đánh giá Đề tài khoa học cấp Bộ  Thành viên Hội đồng và các thành viên tham gia Đề tài Chủ tịch HĐ
TS. Lương Văn Khôi
P.505  
Thứ Sáu (ngày 04/5/2018)
10h00 Họp Ban lương Ban Giám đốc, các đ/c: Quân, Vân, Hòa, Lương, Thu Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Lùi sang 8h30 Thứ Hai, ngày 07/5/2018
Thứ Bảy (ngày 05/5/2018)
Chủ Nhật (ngày 06/5//2018)