LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10 đến hết ngày 06/11/2016
 | Lượt xem: 1588

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 31/10/2016)
Thứ Ba (ngày 01/11/2016)
Thứ Tư (ngày 02/11/2016)
13h30 Hội thảo: "Lồng ghép quyền trẻ em trong hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH" Khách mời, Ban Giám đốc, Đại diện các khoa, phòng: QLĐT, KHHT, CTSV, các khoa QLSV Khoa CSC P.505  
14h00 Làm việc với Đại học RENNES 1 (Cộng hòa Pháp) về việc hợp tác đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế GĐ, P.KHHT, các đ/c: Thế Hùng, Hoàng Tuấn Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 03/11/2016)
9h30 Hội đồng bảo vệ đề cương Luận án Tiến sĩ  Giám đốc   ĐH KTQD  
14h00 Làm việc với trường Đại học RENNES 1 (Pháp) về hợp tác đào tạo Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: KHHT, QLĐT, KHTC, ĐTQT, TCHC Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2016-2017 đối với sinh viên khóa 4, 5, 6 Sinh viên lớp CLC 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; Sinh viên lớp KHPT 4A, 4B, 5A, 5B (176 sinh viên) Phòng CT&CTSV P.405 (các lớp CLC);
P.702 (Các lớp KHPT)
Đề nghị các cố vấn học tập thông báo cho sinh viên
Thứ Sáu (ngày 04/11/2016)
8h00 Hội thảo về đào tạo đại học tại Việt Nam thời gian qua Giám đốc và đại diện cán bộ, giảng viên Học viện   ĐHKTQD  
15h00 Họp Hội đồng thi tuyển viên chức Các thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày05/11/2016) 
Chủ Nhật (ngày 06/11/2016)