LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 31/7 đến hết ngày 06/8/2017
 | Lượt xem: 1601

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 31/7/2017 đến 06/8/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 31/7/2017)
8h30 Họp Hội đồng tuyển sinh  Thành viên HĐTS Chủ tịch HĐ
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 01/8/2017)
9h00 Họp công tác tuyển sinh ĐH năm 2017 PGĐ Nguyên, phòng QLĐT,các đ/c: Hòa, Thoan, Ngà, Tiến Thành, Mai Thủ quỹ, Đỗ Anh, Tuyết, Liên, My, Tuấn Sơn Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp thông qua Quy chế Thu chi nội bộ và Quy chế Thu nhập tăng thêm  Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 02/8/2017)
8h30 Họp Giao ban mở rộng  Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505 Đề nghị các đơn vị báo cáo các công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành theo kết luận giao ban tháng 6, 7 và kế hoạch triển khai tiếp theo của đơn vị mình. Báo cáo gửi về phòng TCHC trước 11h00, Thứ Ba ngày 01/8/2017
Thứ Năm (ngày 03/8/2017)
15h30 Thẩm định Giáo trình nội bộ Đầu tư quốc tế Các thành viên HĐ theo Qđ số 101/QĐ-HVCSPT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 04/8/2017)
14h00 Họp góp ý xây dựng quy định đổi điểm tin học IC3 cho sinh viên  PGĐ Nguyên, phòng QLĐT, Khoa ĐTQT, K.Toán  PGĐ Nguyên P.505  
Thứ Bảy (ngày 05/8/2017) 
Chủ Nhật (ngày 06/8/2017)