LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 5/8 đến hết ngày 11/8/2019
 | Lượt xem: 2401

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 5/8/2019 đến 11/8/2019
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 5/8/2019)
14h00 Họp hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Tiến Hùng, Công Thành, Huy Đoàn, Đông (Đào tạo), Tiến Thành Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
16h00 Họp Đảng ủy Ban Giám đốc Các đ/c Đảng ủy viên và Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 6/8/2019)
Thứ Tư (ngày 7/8/2019)
08h30 Họp về công tác khảo thí và ĐBCL TT Khảo thí và ĐBCL, P.TCHC, PGĐ Vinh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp Khoa Kinh tế Khoa Kinh tế, P.TCHC, P.QLĐT PGĐ Vinh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00-16h00 Họp hội đồng xét khen thưởng đối với sinh viên cuối khóa (K6)
Triển khai tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đợt 2
- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TC-HC, QLĐT, CTSV, KHTC, TT Khảo thí và ĐBCL, Đoàn thanh niên
- Lãnh đạo các Khoa QLSV, Viện Đào tạo quốc tế và Trợ lý các Khoa QLSV.
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
Thứ Năm (ngày 8/8/2019)
08h00 Hội đồng xét duyệt chức danh nghề nghiệp làm việc với 5 cán bộ Vọng, Tiến Sơn, Tú Ngà, Thu Hà, Lan Anh Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.505  
08h30 Tổng duyệt chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 Trưởng phó các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên (Danh sách kèm theo) Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
P.702  
09h00 Họp với Khoa Tài chính - Đầu tư Ban Giám đốc, Phòng QLĐT, Phòng TC-HC, Khoa Tài chính - Đầu tư Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Đơn vị tư vấn báo cáo xin ý kiến về danh mục đầu tư trang thiết bị trụ sở Học viện tại Nam An Khánh Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Họp giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h00 Họp hội đồng tuyển sinh năm 2019 Ban Giám đốc, phòng QLĐT, thành viên Hội đồng tuyển sinh năm 2019 Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 9/8/2019)
08h00  Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2019 Khách mời, Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên (Danh sách kèm theo) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.702  
15h00 Họp tư vấn với MC Kinsey Việt Nam Huy Đoàn, Hằng Phương, Hoàng Minh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.505  
Thứ Bảy (ngày 10/8/2019)
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch hội đồng
PGS,TS Trần Trọng Nguyên
P.504  
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch hội đồng
GS,TS Đinh Văn Tiến
P.401  
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch hội đồng
PGS,TS Đào Văn Hùng
P.505  
13h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch hội đồng
TS Giang Thanh Tùng
P.505  
13h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch hội đồng
PGS,TS Ngô Phúc Hạnh
P.504  
Chủ Nhật (ngày 11/8/2019)
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch hội đồng
PGS,TS Đào Văn Hùng
P.505  
08h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Theo quyết định Chủ tịch hội đồng
TS Nguyễn Thạc Hoát
P.504  
Học viện đã có thông báo về việc đăng ký học lớp trung cấp lý luận chính trị. Đề nghị các đơn vị khẩn trương đăng ký tại
phòng TC-HC (Dự kiến lớp học khai giảng ngày 17/8/2019)