LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 25/7 đến hết ngày 30/7/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 29/8 đến hết ngày 04/9/2016

  Tải lịch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa TẠI ĐÂY;

Lịch công tác tuần từ ngày 22/8 đến hết ngày 28/8/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 8/8 đến hết ngày 14/8/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 01/8 đến hết ngày 07/8/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 18/7/2016 đến 24/7/20168

;

Lịch công tác tuần từ ngày 11/7/2016 đến 17/7/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 4/7/2016 đến 10/7/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2016 đến 03/7/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 20/6/2016 đến 26/6/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 06/6/2016 đến 12/6/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2016 đến hết ngày 5/6/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 23/5/2016 đến hết ngày 29/5/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 16/5/2016 đến hết ngày 22/5/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 9/5/2016 đến hết ngày 15/5/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 02/5/2016 đến hết ngày 08/5/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 25/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 18/4/2016 đến hết ngày 24/4/2016

;

Lịch công tác tuần từ ngày 11/4/2016 đến hết ngày 17/4/2016

;