LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 23/01 đến hết ngày 29/01/2017

 | Lượt xem: 1081
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/01/2017-29/01/2017 Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn...

Lịch công tác tuần từ ngày 16/01 đến hết ngày 22/01/2017

 | Lượt xem: 1170
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/01/2017-22/01/2017 Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn...

Lịch công tác tuần từ ngày 09/01 đến hết ngày 15/01/2017

 | Lượt xem: 1143
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/01/2017 đến 15/01/2017 Trực BGĐ: Giám đốc Đào...

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01 đến hết ngày 08/01/2017

 | Lượt xem: 758
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 02/01 đến 08/01/2017 Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn...

Lịch công tác tuần từ ngày 26/12 đến hết ngày 01/01/2017

 | Lượt xem: 1678
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2017 Trực BGĐ: Giám đốc Đào...

Lịch công tác tuần từ ngày 19/12 đến hết ngày 25/12/2016

 | Lượt xem: 1543
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016 Trực BGĐ: Giám đốc Đào...

Lịch công tác tuần từ ngày 12/12 đến hết ngày 18/12/2016

 | Lượt xem: 1598
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 05/12 đến hết ngày 11/12/2016

 | Lượt xem: 1680
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016 Trực BGĐ: Giám đốc Đào...

Lịch công tác tuần từ ngày 28/11 đến hết ngày 04/12/2016

 | Lượt xem: 1615
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016 Trực BGĐ: Giám đốc Đào...

Lịch công tác tuần từ ngày 21/11 đến hết ngày 27/11/2016

 | Lượt xem: 1394
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 21/11/2016 đến 27/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc Đào...

Lịch công tác tuần từ ngày 14/11 đến hết ngày 20/11/2016

 | Lượt xem: 1709
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 14/11/2016 đến 20/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 07/11 đến hết ngày 11/11/2016

 | Lượt xem: 1448
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10 đến hết ngày 06/11/2016

 | Lượt xem: 1452
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 24/10 đến hết ngày 30/10/2016

 | Lượt xem: 1901
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 17/10 đến hết ngày 23/10/2016

 | Lượt xem: 1664
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2016

 | Lượt xem: 1236
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 03/10 đến hết ngày 09/10/2016

 | Lượt xem: 1316
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016 Trực BGĐ:...