LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 21/11 đến hết ngày 27/11/2016

 | Lượt xem: 1353
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 21/11/2016 đến 27/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc Đào...

Lịch công tác tuần từ ngày 14/11 đến hết ngày 20/11/2016

 | Lượt xem: 1660
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 14/11/2016 đến 20/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 07/11 đến hết ngày 11/11/2016

 | Lượt xem: 1407
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10 đến hết ngày 06/11/2016

 | Lượt xem: 1401
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 24/10 đến hết ngày 30/10/2016

 | Lượt xem: 1855
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 17/10 đến hết ngày 23/10/2016

 | Lượt xem: 1624
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2016

 | Lượt xem: 1191
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016 Trực BGĐ: Giám đốc...

Lịch công tác tuần từ ngày 03/10 đến hết ngày 09/10/2016

 | Lượt xem: 1279
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016 Trực BGĐ:...

Lịch công tác tuần từ ngày 29/8 đến hết ngày 04/9/2016

 | Lượt xem: 272
  Tải lịch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa TẠI ĐÂY